კონტაქტი

Dr. Zurab Chkhaidze
Full Professor
Department of  Banking and  Finance Technologies
Address: 77, Kostava St.
0175, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 (232) 365291
Mob: +995 (595) 958500

Andrey Niedens
Head of Bank Technologies Study-Scientific Laboratory
Address: 77, Kostava St.
0175, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 (232) 365291
Mob: +995 (599) 322445

საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია

Comments