თანამშრომლები

 • ანტონ ინგოროყვა (სრული პროფესორი) - დეპარტამენტის უფროსი
 • ზურაბ ჩხაიძე (სრული პროფესორი )
 • გივი გამსახურდია (სრული პროფესორი)
 • გიორგი ცაავა (სრული პროფესორი)
 • მზევინარ ნოზაძე (ასოცირებული პროფესორი)
 • ირინა ფიჩხაია (ასოცირებული პროფესორი)
 • ნანა შონია (ასოცირებული პროფესორი)
 • რატი ბურდიაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
 • მედეა ჭელიძე (ასოცირებული პროფესორი)
 • მამუკა მაისურაძე (უფროსი მასწავლებელი)
 • ვალერი მოსიაშვილი (უფროსი მასწავლებელი)
 • კონდრატი დიმიტრიშვილი (მასწავლებელი)
 • გიორგი გოგიტიძე (ასისტენტ პროფესორი)
 • თეიმურაზ ღადუა (მასწავლებელი)
საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია:
 • თეიმურაზ მაჭარაშვილი - ლაბორატორიის გამგე
 • ანდრო ნიდენსი - უფროსი სპეციალისტი
 • ნინო ხიდირბეგიშვილი - უფროსი სპეციალისტი
 • ნათელა ბარბაქაძე - ინჟინერ პროგრამისტი
 • როსუდან ექვთიმიშვილი - უფროსი ლაბორანტი
Comments