თანამშრომლები

  • ანტონ ინგოროყვა (სრული პროფესორი) - დეპარტამენტის უფროსი

  • ზურაბ ჩხაიძე (სრული პროფესორი )

  • გივი გამსახურდია (სრული პროფესორი)

  • გიორგი ცაავა (სრული პროფესორი)

  • მზევინარ ნოზაძე (ასოცირებული პროფესორი)

  • ირინა ფიჩხაია (ასოცირებული პროფესორი)

  • ნანა შონია (ასოცირებული პროფესორი)

  • რატი ბურდიაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

  • მედეა ჭელიძე (ასოცირებული პროფესორი)

  • მამუკა მაისურაძე (უფროსი მასწავლებელი)

  • ვალერი მოსიაშვილი (უფროსი მასწავლებელი)

  • კონდრატი დიმიტრიშვილი (მასწავლებელი)

  • გიორგი გოგიტიძე (ასისტენტ პროფესორი)

  • თეიმურაზ ღადუა (მასწავლებელი)

საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია:

  • თეიმურაზ მაჭარაშვილი - ლაბორატორიის გამგე

  • ანდრო ნიდენსი - უფროსი სპეციალისტი

  • ნინო ხიდირბეგიშვილი - უფროსი სპეციალისტი

  • ნათელა ბარბაქაძე - ინჟინერ პროგრამისტი

  • როსუდან ექვთიმიშვილი - უფროსი ლაბორანტი